Vruchtbare Samenwerking
PART III
Opvolgers van Peter de Grote
1725–1762
Bestuurders en artsen werken samen om medische zorg te verbeteren
Het tweesporenbeleid voor de medische opleiding van Peter de Grote duurde voort tot het derde kwart van de 18e eeuw. Ook Keizerin Catherina de Grote (regering: 1762-1796) bleef deels in deze voetsporen.

In de 18e eeuw studeerden 46 Russen of Russen met buitenlandse roots in Leiden, waar ze de graad van Doctor in de Geneeskunde behaalden. Van de afgestudeerde studenten studeerden er drie in Leiden voor de benoeming van Herman Boerhaave, 11 tijdens de aanstelling van Herman Boerhaave en 32 na de dood van Boerhaave. Herman Boerhaave was hoogleraar Plantkunde, Geneeskunde en Scheikunde aan de Universiteit Leiden. Als rector magnificus (hoofd van de universiteit) ontmoette hij in 1717 Peter de Grote. Alle afgestudeerde studenten bekleedden hoge posities in Rusland en speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van de geneeskunde. Allen hielden contact met hun voormalige Leidse docenten en boden hen vitale functies aan aan het Russische hof of de Keizerlijke Academie van Wetenschappen. Van de vier Arkhiyaters en vier algemeen directeuren die van 1716 tot 1763 werden benoemd, waren er bijvoorbeeld vier afgestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Portret van Herman Boerhaave (1668 – 1738)
Nederlandse arts, botanicus en chemicus. Hoogleraar en rector magnificus Universiteit Leiden. Olieverf op doek, kunstenaar Cornelis Troost, 1735. Rijksmuseum Boerhaave, Leiden, In.Nr.: P02634. In het publieke domein
De Keizerlijke Academie van Wetenschappen
Na de dood van Peter de Grote zette zijn vrouw, Keizerin Catharina de Eerste (1625-1727), het werk van haar man voort. De eerste bijeenkomst van de Academie van Wetenschappen vond plaats op 27 december 1725 in aanwezigheid van de Keizerin. Uiteindelijk duurde het twee jaar voordat de officiële opening plaatsvond op 27 december 1726. De Academie van Wetenschappen omvatte een gymnasium om toekomstige studenten voor te bereiden en een universiteit met drie faculteiten (rechten, geneeskunde en filosofie). Een jaar voor zijn dood Peter heeft het document voor de oprichting van de Academie van Wetenschappen opgesteld. De Senaat heeft dit document goedgekeurd, waarin was opgenomen de toewijzing van zijn bibliotheek en de Kunstkamera aan de Academie.
De eerste president van de Academie van Wetenschappen was Laurentius Lavrentevich Blumentrost (1692-1755). Hij was de hofarts van Peter I en van zijn opvolgers. Hij had gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In de jaren 1726 en 1727 kwamen meer ervaren artsen naar Rusland en deze werden lid van de Academie.

Portret van Laurentius Lavrentevich Blumentrost
hofarts van Peter I en zijn opvolgers. De eerste president van de Imperial Academy of Sciences.

Portret van Johannes Deodatus Blumentrost
president werd van de Meditsinskaya Kantselyariya (Ministerie van Gezondheidszorg). Elder brother of Laurentius Blumentrost.


Onder hen bevonden zich ook zijn oudere broer Johannes Deodatus Blumentrost (1676-1756), voorzitter van de Meditsinskaya Kantselyariya (Ministerie van Gezondheidszorg). Ook hij was afgestudeerd aan de Universiteit Leiden.
De rol van de in Nederland opgeleide artsen
De Universiteit van de Academie ontving studenten van haar gymnasium. Studenten met een studie beurs van religieuze, onderwijsinstellingen waar Latijn werd onderwezen werden ook toegelaten. Latijn was vereist omdat de aangestelde buitenlandse professoren het onderwijs aan de universiteit in het Latijn verzorgden. De universiteit bevatte een bibliotheek, curiosa, een astronomisch observatorium, een anatomisch theater en een botanische tuin.

Abraham Kaau-Boerhaave, de jongste neef van Herman Boerhaave werd in 1744 lid van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen van St. Petersburg.

Portret van Abraham Kaau-Boerhaave
hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Keizerlijke Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg. Jongste neefje van Herman Boerhaave.
Op dat moment was hij nog werkzaam als arts in Den Haag. In 1746 kwam hij naar St. Petersburg, waar hij eerst een baan kreeg in het Admiraliteitshospitaal. In 1746 werd hij benoemd tot hoogleraar anatomie en fysiologie. Hij had aan de Universiteit Leiden gestudeerd en kreeg onder meer les van zijn oom Herman Boerhaave. Toen Abraham Kaau-Boerhaave in 1758 in het Rusland stierf, liet hij acht manuscripten na en een kleine verzameling anatomische misgeboorten.

Naast acht manuscripten liet Abraham Kaau-Boerhaave ook een kleine verzameling geprepareerde anatomische malformaties na.

Deze twee originele tekeningen van de misgeboorte zijn gemaakt door Abraham Kaay-Boerhaave. Ze bevinden zich in de fundamentele bibliotheek van de Militair Medische Academie genaamd SM Kirov.

© Military Medical Academy named SM KirovHet preparaat van deze misgeboorte van Abraham Kaay-Boerhaave bevindt zich in de “Kunstkamera”.

© Museum voor Antropologie en Etnografie Peter de Grote (Kunstkamera) van de Russische Academie van Wetenschappen

Ook andere bekende Nederlandse hoogleraren uit Leiden werden uitgenodigd om lid te worden van de Keizerlijke Academie, maar zij accepteerden de aangeboden functies niet altijd. Herman Boerhaave sloeg de uitnodiging van Keizerin Anna Ivanovna af. Ook Bernard Siegfried Albinus en Hieronymus Davides Gaubius bedankten voor de eer en sloegen ook de uitnodiging af.
Een van de eerste aangestelde autochtone Russen was Alexius Protassiev, een professor in anatomie aan de Academie van Wetenschappen. Hij had eerst in Leiden gestudeerd en daarna anatomie aan de Keizerlijke Academie van Wetenschappen. Hij specialiseerde zich in dit onderwerp en zijn leermeester en mecenas was Abraham Kaau-Boerhaave. Een andere Rus die lid werd van de Keizerlijke Academie was Mikhail V. Lomonosov, die werd benoemd tot hoogleraar scheikunde. Hij had gestudeerd in Marburg, Duitsland. Lomonosov ontwikkelde in 1754 een project voor de eerste universiteit in Rusland. In een brief aan Ivan I. Shuvalov, de kamerheer van de keizerin, schetste hij zijn voorstellen over de structuur en het curriculum van de universiteit.

Portret van Mikhail Vasilyevich Lomonosov
hoogleraar scheikunde aan de Academie van Wetenschappen in St. Petersburg.
Inv.Nr.: ERZh-2646. Fotograaf Vladimir Terebenin, Leonard Kheifets.
© The State Hermitage Museum, Saint Petersburg, 2021
De oprichting van de eerste onafhankelijke universiteit
Keizerin Elizabeth de Grote (regering: 1741-1762), dochter van Peter de Grote, nam het advies van Mikhail V. Lomonosov over. Op 24 januari 1755 gaf de Keizerin opdracht voor de oprichting van de universiteit van Moskou. De universiteit werd geleid door een Raad van Bestuur, die bestond uit twee curatoren, Ivan I. Shuvalov van de Veiligheidsraad; en Laurentius Laurentevich Blumentrost, voorzitter van de Academie van Wetenschappen. Aleksei M. Argamakov, lid van de gemeenteraad, werd benoemd tot algemeen directeur (later omgedoopt tot Rector Magnificus). De eerste generatie professoren had Russische wortels of waren Russen van buitenlandse afkomst. Zij waren opgeleid aan de Bidloo school of aan de Universiteit van de Academie van Wetenschappen en hadden de graad Doctor in de Geneeskunde behaald aan de Universiteit Leiden.

Portret van keizerin Elizabeth Petrovna (1709 - 1761)
olieverf op doek, 1760, Franse School, Charles-André van Loo (1705-1765), Fotograaf - V.S. Korolev. ID GMZ Peterhof: GMZ Pf KP 6902 PDMP 858-zh
© The Peterhof State Museum-Reserve, 2021

Uitzicht op de Universiteit van Moskou vanaf de rivier de Neglinka.

Na een brand in 1812 werd het gebouw herbouwd door de architect Gilardi.

https://to-name.ru/historical-events/mgu.htm. In het publieke domein


Voorpagina van het proefschrift van Semyon G. Zybelin
eerste Russische professor aan de medische faculteit van de universiteit van Moskou. Hij is gepromoveerd aan de Univerisiteit Leiden in 1764.
In het publieke domein
Semyon G. Zybelin was de eerste Russische professor aan de medische faculteit van de universiteit van Moskou. Hij was in 1758 afgestudeerd aan de Universiteit van Moskou in Filosofie. Daarna studeerde hij enige tijd aan de Keizerlijke Academie van Wetenschappen, maar promoveerde in 1764 in Leiden in de geneeskunde. Zybelin doceerde theoretische geneeskunde aan de Universiteit van Moskou. Er werden verschillende docenten geneeskunde aangesteld, zoals Mikhail à Skiadan, Theodor Kurika, Theodor Politkovsky. Ze zijn allemaal gepromoveerd in de geneeskunde aan de Universiteit Leiden en zorgden voor een gestage stroom van goed opgeleide artsen in Rusland.
De Portugees António Nunes Ribeiro Sanchez was afgestudeerd in Leiden en leerling van Herman Boerhaave. Sanchez werd aangesteld als lijfarts van Keizerin Anna Ivanovna (1730-1740). Op zijn voordracht werd Herman Kaau, de oudste neef van Herman Boerhaave, uitgenodigd om de hofarts van de Keizerin te worden. Herman Kaau-Boerhaave nam de uitnodiging aan en reisde eind 1741 met zijn gezin naar Sint-Petersburg. In 1744 werd Herman Kaau-Boerhaave lid van de staatsraad. Op 7 december 1748 benoemde Keizerin Elizabeth de Grote (1741-1761) hem tot lid van de Privy Council, als eerste lijfarts en als algemeen directeur van de Meditsinskaya Kantselyariya. Hij stierf in Moskou op 7 oktober 1753 en op uitdrukkelijk bevel van de Keizerin werd zijn lichaam bijgezet in een gewelfde crypte in de Oud-Hollandse Kerk. Zijn stoffelijk overschot werd op 20 mei 1815 overgebracht naar de begraafplaats in Moskou toen de Oude kerk werd verplaatst.

Portret van Herman Kaau-Boerhaave
was de eerste lijfarts van Elizabeth de Grote en algemeen directeur van de Meditsinskaya Kantselyariya. Hij was de oudste neef van Herman Boerhaave.

Bibliotheek van de Medisch-chirurgische Academie in Sint-Petersburg,

tegenwoordig Militaire Medische Academie genaamd SM Kirov.

© Military Medical Academy named SM Kirov

Pavel Zakharievich Condoidi (1710-1760) van Griekse afkomst reisde vanuit Rusland naar Leiden om medicijnen te studeren. Hij was een leerling van Herman Boerhaave. Condoidi studeerde in 1733 af als arts. Bij zijn terugkeer in Rusland werkte hij aanvankelijk als militair arts en later als algemeen stafarts. Als erelid van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen volgde hij Herman Kaau-Boerhaave in 1753 op als algemeen directeur van de Meditsinskaya Kantselyariya. Een functie die hij bekleedde van 1753 tot aan zijn dood in 1760. Tijdens zijn ambtstermijn voerde hij een leerplan van zeven jaar en een nieuw examensysteem in. Dit systeem introduceerde fysiologie, verloskunde, vrouwen- en kinderziekten in het curriculum van de medische opleiding. Een andere prestatie was de oprichting van de eerste Russische Bibliotheek voor Geneeskunde in 1756.

Portret van Pavel Zakharievich Kondoidi
Als leerling van Hermann Boerhaave promoveerde hij in 1733 aan de Leidse universiteit. In 1753 werd hij benoemd tot directeur-generaal van de Medische Kanselarij.
Verdere professionalisering van de geneeskunde
Keizerin Elizabeth de Grote (1741-1762) vaardigde in 1756 per wet uit, dat alleen artsen die een kwalificatie-examen hadden gehaald en officieel waren geregistreerd door de Meditsinskaya Kantselyariya, de geneeskunde mochten uitoefenen. Nu was het uitdrukkelijk verboden om orale medicijnen te verstrekken zonder de handtekening van een gekwalificeerde arts. De uitoefening van de geneeskunde was nu verboden voor niet-gekwalificeerde artsen (volksgenezers). De Meditsinskaya Kantselyariya maakte onderscheid tussen wetenschappelijk opgeleide buitenlandse artsen (Doctor Medicinae) en empirisch opgeleide artsen. De eerste groep bestond uit artsen die na hun initiële medische opleiding een postdoctorale opleiding hadden afgerond waarvan hun onderzoek uitmondde in een wetenschappelijk proefschrift. De tweede groep werden chirurgijns genoemd. Dit onderscheid kwam ook tot uiting in de salarissen.
De oprichting van verloskundige scholen ten
gunste van de samenleving
Het was Peter de Grote, die op advies van Nicolaaas Bidloo, opdracht gaf om vele chirurgijns maar ook verloskundigen uit te nodigen naar Rusland te komen. In 1711 en 1718 werkten twee opgeleide vroedvrouwen in het keizerlijke Rusland. Eén van de vroedvrouwen vergezelde de Duitse prinses, de vrouw van Tsarevich Alexei. De andere was de Nederlandse Van Husen. Dat laatste stond in hoog aanzien bij het Nederlandse establishment en veel buitenlanders.

Twee verloskundigen begeleiden een bevalling in Noord-Europa.

Twee eeuwen later is de situatie nauwelijks veranderd. Eucharius Rösslin's "Rosengarten" gedrukt in 1513, begeleidende tekst door Gustav Klein, Carl Kuhn, München 1910. https://wellcomecollection.org/works/yyt22dnj. In het publieke domein

Nicolaas Bidloo had naast zijn ziekenhuisschool een verloskundigenpraktijk. Hij werkte 20 jaar nauw samen met Capitainin Engelbrecht (vrouw van de kapitein). Ze had haar opleiding in Amsterdam afgerond en naar alle waarschijnlijkheid bij Frederik Ruijsch. Hij was niet alleen anatoom, maar in 1668 werd hij benoemd tot “voorlezer van de vroedvrouwen”. Zijn taak was de opleiding tot vroedvrouwen te organiseren. Vanaf 1679 waren de Amsterdamse vroedvrouwen verplicht de lessen van hem bij te wonen om hun kennis te verhogen. In Nederland was het verplicht om een ​​examen af ​​te leggen om het beroep van verloskundige uit te oefenen. Tijdens haar carrière hielp Capitainin Engelbrecht bij de geboorte van meer dan 1500 kinderen in Amsterdam, Moskou en St. Petersburg. Ze was wetenschappelijk geschoold, belezen en had kennis van anatomie. In 1740 werd mevrouw Engelbrecht op verzoek van Keizerin Anna Ivanovna aangesteld als hofvroedvrouw in St. Petersburg. De reden voor deze benoeming was de geboorte van een jongen - de toekomstige baby-keizer Ivan VI (Ivan Antonovich)

Tot halverwege de 18e eeuw verrichtten oudere vrouwen de verloskunde zonder enige opleiding. Deze situatie veranderde tijdens het bewind van Elizabeth de Grote (1741-1762).
Vanaf 1751 zette Elizabeth de Grote de eerste stappen om vroedvrouwenscholen op te richten in St. Petersburg en Moskou. Samen met haar minister van gezondheidszorg, Pavel Condoidi, vaardigde ze in 1754 een decreet uit om fatsoenlijke verloskunde in te stellen ten gunste van de samenleving. In 1757 werden in Moskou en St. Petersburg verloskundige scholen opgericht, die professionele verloskundigen en vrouwen opleidden in de verloskunde.
Epidemieën zijn van alle tijden
De pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, komt al sinds de 14e eeuw voor in Rusland. De epidemie zette zich in golven voort. Daarnaast kwamen lepra, syfilis (geslachtsziekte), pokken en mazelen voor. Er werden voorzorgsmaatregelen genomen om de verschrikkelijke pest af te wenden. Peter de Grote vestigde militaire posten langs de wegen om op straffe van de dood verkeers- en handelsstromen te voorkomen. Dat gold ook voor de buitenlandse handel, al leverde dit problemen op voor de goede handelsbetrekkingen. Ook werd quarantaine ingesteld met het risico op de doodstraf als mensen van buitenaf toch werden toegelaten. Reizigers moesten worden tegengehouden, ondervraagd en gecontroleerd. De kleren van de zieken moesten worden verbrand. Het overige en de huizen moesten twee weken worden verlucht en daarna nog drie dagen met alsem uitgerookt worden. Hele steden waren verlaten en verwoest.

Pestmeester, fotograaf Kirill Bialiatsky, 2021

© Uit de collectie van het Militair Medisch Museum, St. Petersburg

Toen de pest in 1737 opnieuw dreigde uit te breken, nam Keizerin Anna Ivanovna, in samenwerking met de Meditsinskaya Kantselyariya, verregaande maatregelen, maar kon de verspreiding van de pest niet volledig voorkomen.

Keizerin Elizabeth de Grote droeg ook bij. Ze vaardigde maatregelen uit om besmetting te voorkomen en het dodental door pokken te verminderen. In 1755 benoemde ze een dokter Medicinae en twee chirurgijns om pokken en mazelen en andere ziekten met koortsblaasjes te behandelen en te genezen. In de jaren die volgden werd daadwerkelijk actie ondernomen om de pokken te bestrijden door middel van vaccinatie.
Ook nam zij allerlei maatregelen tegen de dierziekte die in 1756 uitbrak. De Keizerin werd daarbij bijgestaan ​​door prof.dr. Abraham Kaau-Boerhaave, werkzaam bij de Academie van Wetenschappen. Kaau-Boerhaave heeft op basis van de bevindingen in Nederland de bestaande maatregelen verder uitgebreid. Autopsies van dieren hadden uitgewezen dat hun lever en milt ontstoken waren. Hij schreef een remedie en maatregelen voor die geschikt waren voor die tijd.
Made on
Tilda